HOME > 참여마당 > 행사사진     

행사사진

번호
제목
글쓴이
400 2019. 07. 21. 세례식 file
관리자
2019-08-17 454
 
399 2019.06.21.견진성사 file
관리자
2019-07-03 603
 
398 2019.05.25. 성모의 밤 file
관리자
2019-07-03 370
 
397 2019. 04. 27. DMZ 평화 인간띠잇기 file
관리자
2019-05-18 795
 
396 2019. 04. 21. 부활대축일 file
관리자
2019-05-11 472
 
395 2019. 04. 20. 부활성야미사 file
관리자
2019-05-11 338
 
394 2019. 04. 19. 주님수난 성금요일 file
관리자
2019-05-11 302
 
393 2019. 04. 18. 주님만찬 성목요일 file
관리자
2019-05-10 181
 
392 2019. 04. 14. 성지주일(어린이, ... file
관리자
2019-05-10 315
 
391 2019. 03. 06. 재의수요일 file
관리자
2019-03-30 440
 
390 2019. 02. 12. 새사제 미사와 안수 file
관리자
2019-03-30 556
 
389 2018. 12. 25. 세례식 2 file
관리자
2019-01-29 701
 
388 2018. 12. 25. 세례식 1 file
관리자
2019-01-29 624
 
387 2018. 12. 24. 성탄성야 2 file
관리자
2019-01-07 561
 
386 2018. 12. 24. 성탄성야 1 file
관리자
2019-01-07 500
 
385 2018. 12. 23. 청소년부 세례식 file
관리자
2019-01-03 341
 
384 2018. 11. 24. 첫영성체 2 file
관리자
2019-01-03 511
 
383 2018. 11. 24. 첫영성체 1 file
관리자
2019-01-03 246
 
382 2018. 11. 17. 어린이부 세례식 file
관리자
2019-01-03 567
 
381 2018. 11. 10. 어린이부 기쁨잔치 2 file
관리자
2019-01-03 275
 
logo
천주교 의정부교구 교하 성가정 성당. (10886) 경기도 파주시 책향기숲길 62(동패동) TEL 031-948-9064   FAX 031-948-9067