HOME > 참여마당 > 행사사진     

행사사진

번호
제목
글쓴이
387 2018. 12. 24. 성탄성야 2 file
관리자
2019-01-07 73
386 2018. 12. 24. 성탄성야 1 file
관리자
2019-01-07 58
385 2018. 12. 23. 청소년부 세례식 file
관리자
2019-01-03 74
384 2018. 11. 24. 첫영성체 2 file
관리자
2019-01-03 64
383 2018. 11. 24. 첫영성체 1 file
관리자
2019-01-03 32
382 2018. 11. 17. 어린이부 세례식 file
관리자
2019-01-03 39
381 2018. 11. 10. 어린이부 기쁨잔치 2 file
관리자
2019-01-03 23
380 2018. 11. 10. 어린이부 기쁨잔치 1 file
관리자
2019-01-03 20
379 2018. 08. 10. 어린이부 여름캠프 2 file
관리자
2018-08-24 481
378 2018. 08. 10. 어린이부 여름캠프 1 file
관리자
2018-08-24 364
377 2018. 08. 03. 청소년부 여름캠프 2 file
관리자
2018-08-24 497
376 2018. 08. 03. 청소년부 여름캠프 1 file
관리자
2018-08-24 560
375 2018. 07. 27.~28. 저학년 물놀이... file
관리자
2018-08-03 274
374 2018. 07. 27.~28. 저학년 물놀이... file
관리자
2018-08-03 267
373 2018. 06. 24. 세례식 3 file
관리자
2018-07-14 376
372 2018. 06. 24. 세례식 2 file
관리자
2018-07-14 319
371 2018. 06. 24. 세례식 1 file
관리자
2018-07-14 303
370 2018.6.6. 전신자 청양다락골 성... file
관리자
2018-06-10 561
369 2018.6.6. 전신자 청양다락골 성... file
관리자
2018-06-10 407
368 2016.6.6 전신자 청양다락골 성지... file
관리자
2018-06-10 398
logo
천주교 의정부교구 교하 성가정 성당. (10886) 경기도 파주시 책향기숲길 62(동패동) TEL 031-948-9064   FAX 031-948-9067