HOME > 참여마당 > 행사사진     

행사사진

번호
제목
글쓴이
397 2019. 04. 27. DMZ 평화 인간띠잇기 file
관리자
2019-05-18 266
 
396 2019. 04. 21. 부활대축일 file
관리자
2019-05-11 211
 
395 2019. 04. 20. 부활성야미사 file
관리자
2019-05-11 218
 
394 2019. 04. 19. 주님수난 성금요일 file
관리자
2019-05-11 172
 
393 2019. 04. 18. 주님만찬 성목요일 file
관리자
2019-05-10 94
 
392 2019. 04. 14. 성지주일(어린이, ... file
관리자
2019-05-10 75
 
391 2019. 03. 06. 재의수요일 file
관리자
2019-03-30 327
 
390 2019. 02. 12. 새사제 미사와 안수 file
관리자
2019-03-30 396
 
389 2018. 12. 25. 세례식 2 file
관리자
2019-01-29 580
 
388 2018. 12. 25. 세례식 1 file
관리자
2019-01-29 486
 
387 2018. 12. 24. 성탄성야 2 file
관리자
2019-01-07 465
 
386 2018. 12. 24. 성탄성야 1 file
관리자
2019-01-07 398
 
385 2018. 12. 23. 청소년부 세례식 file
관리자
2019-01-03 243
 
384 2018. 11. 24. 첫영성체 2 file
관리자
2019-01-03 391
 
383 2018. 11. 24. 첫영성체 1 file
관리자
2019-01-03 158
 
382 2018. 11. 17. 어린이부 세례식 file
관리자
2019-01-03 283
 
381 2018. 11. 10. 어린이부 기쁨잔치 2 file
관리자
2019-01-03 149
 
380 2018. 11. 10. 어린이부 기쁨잔치 1 file
관리자
2019-01-03 143
 
379 2018. 08. 10. 어린이부 여름캠프 2 file
관리자
2018-08-24 635
 
378 2018. 08. 10. 어린이부 여름캠프 1 file
관리자
2018-08-24 545
 
logo
천주교 의정부교구 교하 성가정 성당. (10886) 경기도 파주시 책향기숲길 62(동패동) TEL 031-948-9064   FAX 031-948-9067