HOME > 참여마당 > 행사사진     

행사사진

번호
제목
글쓴이
375 2018. 07. 27.~28. 저학년 물놀이... file
관리자
2018-08-03 100
 
374 2018. 07. 27.~28. 저학년 물놀이... file
관리자
2018-08-03 80
 
373 2018. 06. 24. 세례식 3 file
관리자
2018-07-14 133
 
372 2018. 06. 24. 세례식 2 file
관리자
2018-07-14 103
 
371 2018. 06. 24. 세례식 1 file
관리자
2018-07-14 94
 
370 2018.6.6. 전신자 청양다락골 성... file
관리자
2018-06-10 352
 
369 2018.6.6. 전신자 청양다락골 성... file
관리자
2018-06-10 196
 
368 2016.6.6 전신자 청양다락골 성지... file
관리자
2018-06-10 225
 
367 2018.05.26. 성모의 밤 file
관리자
2018-06-03 281
 
366 2018. 05, 13. 박상윤 마티아 신... file
관리자
2018-05-17 511
 
365 2018. 03. 31. 부활성야 file
관리자
2018-04-19 402
 
364 2018. 03. 30. 성금요일 file
관리자
2018-04-19 521
 
363 2018. 03. 29. 성목요일 file
관리자
2018-04-19 328
 
362 2018.3.18. 견진성사3 file
관리자
2018-04-07 576
 
361 2018.3.18 견진성사2 file
관리자
2018-04-07 256
 
360 2018. 3. 18 견진성사1 file
관리자
2018-04-07 279
 
359 2018. 02. 18. 환영미사 file
관리자
2018-04-07 288
 
358 2018. 02. 13. 김형근 신부님과 ... file
관리자
2018-04-04 312
 
357 2018. 02. 11.~ 13. 자와하르 신... file
관리자
2018-04-03 221
 
356 2018.02.04. 김상기요셉사제 첫미... file
관리자
2018-04-01 208
 
logo
천주교 의정부교구 교하 성가정 성당. (10886) 경기도 파주시 책향기숲길 62(동패동) TEL 031-948-9064   FAX 031-948-9067