HOME > 참여마당 > 행사사진     

행사사진

번호
제목
글쓴이
287 2016. 07. 15. 김창호 세례자요한... file
관리자
2016-10-01 2381
286 2016. 05. 29. 세례식 file
관리자
2016-10-01 2640
285 2016. 05. 28. 성모의 밤 file
관리자
2016-10-01 2660
284 2016. 05. 01. 성전 봉헌식 2 file
관리자
2016-10-01 2544
283 2016. 05. 01. 성전 봉헌식 1 file
관리자
2016-10-01 2531
282 2016. 3. 26. 부활대축일 file
관리자
2016-08-06 1966
281 2016. 3. 25. 성금요일 file
관리자
2016-07-21 2089
280 2016. 3. 24. 성목요일 file
관리자
2016-07-21 2396
279 2016. 3. 20. 성지주일 file
관리자
2016-07-21 2221
278 2016. 2. 28. 청소년부 세례식 file
관리자
2016-07-21 1892
277 2016. 2. 12. 자와하르 신부님(교... file
관리자
2016-07-21 2186
276 2016. 2. 12. 새 신부님 첫미사 file
관리자
2016-07-21 1941
275 어린이부 성탄 file
관리자
2016-01-27 3019
274 청소년부 성탄미사 file
관리자
2016-01-27 2969
273 성탄대축일미사 file
관리자
2016-01-27 3007
272 2015. 12. 12. 견진성사 - 단체사진 file
관리자
2016-01-19 3617
271 2015. 12. 12. 견진성사 - 3 file
관리자
2016-01-19 2765
270 2015. 12. 12. 견진성사 -2 file
관리자
2016-01-19 2536
269 2015. 12. 12. 견진성사 file
관리자
2016-01-19 2552
268 2015. 11. 22. 세례식-5 file
관리자
2015-12-02 3138
logo
천주교 의정부교구 교하 성가정 성당. (10886) 경기도 파주시 책향기숲길 62(동패동) TEL 031-948-9064   FAX 031-948-9067